آگهی مزایده

بنر مزایده فروش دفتر

شرایط شرکت در مزایده

آگهی مزایده فروش کلیه املاک سال۱۳۹۴

فرم پیشنهاد قیمت شرکت در مزایده

فرم پیشنهاد شرکت در مزایده

فرم پیشنهاد شرکت در مزایده

فرم پیشنهاد شرکت در مزایده

لیست اسامی خریداران سهام

خریدار1 001 خریدار2 001

۰۴ تیر ۱۳۹۸

توصیه
بهتر است از مرورگر فايرفاكس یا گوگل کروم استفاده کنید.
سیستم پیامک
۳۰۰۰۵۹۳۲۰۵۹۳۲۰
شماره سيستم پيامك اينترنتي