بایگانی ماهانه

گزارش حسابرس مستقل

به پیوست جهت اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی گزارش “حسابرس مستقل به مجمع عمومی و پیوست های مربوطه” ارایه می گردد.
Image

Image0001

Image0002

Image0003

قرارداد تفاهم نامه خدمات بیمه ای

قراداد فی مابین این شرکت و شرکت بیمه کارآفرین جهت اطلاع اعضا و سایر افراد نیازمند خدمات بیمه به پیوست ارایه می گردد.
همکاران جهت استفاده از خدمات بیمه ای می توانند به دفتر شرکت مراجعه نمایند.Image

Image0001

Image0002

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت اول)

Image

۰۴ تیر ۱۳۹۸

توصیه
بهتر است از مرورگر فايرفاكس یا گوگل کروم استفاده کنید.
سیستم پیامک
۳۰۰۰۵۹۳۲۰۵۹۳۲۰
شماره سيستم پيامك اينترنتي