بایگانی ماهانه

مزایده اجاره واحدتجاری

این شرکت در نظردارد اجاره یک باب واحد تجاری واقع در طبقه همکف ساختمان مهندسی سامان (مطابق با توضیحات پیوست) را از طریق مزایده به مدت یکسال واگذار نماید.

Image(1)

Image0001(1)

۰۴ تیر ۱۳۹۸

توصیه
بهتر است از مرورگر فايرفاكس یا گوگل کروم استفاده کنید.
سیستم پیامک
۳۰۰۰۵۹۳۲۰۵۹۳۲۰
شماره سيستم پيامك اينترنتي