بایگانی ماهانه

لیست دندان پزشکان و عینک سازی های طرف قرار داد بیمه تکمیلی

جهت اطلاع همکاران عزیزی که نسبت به ثبت نام بیمه تکمیلی اقدام نموده اند ، به پیوست لیست و اسامی دندان پزشکان وعینک سازی های طرف قرارداد بیمه تکمیلی به استناد قرارداد این شرکت با شرکت سهامی بیمه ایران در سطح استان اعلام می گردد.
لازم به ذکر است متعاقباً لیست و اسامی سایر بخشهای خدماتی در این زمینه اعلام خواهدگردید.
Image0010

Image0011

Image0012

قرار داد بیمه گروهی مازاد درمان

جهت اطلاع همکارن محترم از شرایط،حدود تعهدات و سایر مواد و مفاد قرارداد بیمه گروهی مازاد درمان (بیمه تکمیلی) فی مابین این شرکت به عنوان بیمه گذار و شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان بیمه گر به پیوست متن قرار داد در ده برگ ارایه می گردد.
Image

Image0001

Image0002

Image0003

Image0004

Image0005

Image0006

Image0007

Image0008

Image0009

نحوه ثبت نام و شرایط بیمه تکمیلی درمان

Image

Image0001

Image0002

۰۴ تیر ۱۳۹۸

توصیه
بهتر است از مرورگر فايرفاكس یا گوگل کروم استفاده کنید.
سیستم پیامک
۳۰۰۰۵۹۳۲۰۵۹۳۲۰
شماره سيستم پيامك اينترنتي